nr. 63 vandrefalk Unger fra Stevns m. fl.

Per Bangsgaard´s hjemmeside.