Trillium

                  Jeg vil prøve at vise og fortælle om vores samling af trillium, som vi har i vores have. 

                 Fortæller lidt om planten og viser derefter billeder af planten plus af de varianter vi har. 

                 Alle der er nævnt her er planter vi har i vores have .

                 Hvis der mangler billeder af planterne, er det enten fordi de ikke har blomstret endnu

                 eller jeg ikke har fået dem fotograferet. Når der kommer blomst af dem, vil billedet blive sat

                 ind på denne side.

                 Mine trillium bliver plantet i 1 del grov spagnum - 1 del katte grus (netto ) -1 del perlite -1 del                         

                 god jord og tit bruger jeg jord fra løvskove og lidt alm. sand . Denne blanding blandes rigtig godt sammen.

                 Der gødes fra april måned og til omkring juni med en alm. hornum-blanding, der blandes op i vand.

                 Jeg blander 3 hætter fra dunken med en vandkande og det er ca. 10 l.

                 De trillium jeg planter på en anden måde , beskriver jeg under navnet af planten f.eks persistens.  

                 Mine trillium bliver ikke dækket til om vinteren, kun hvis jeg får nye planter sidst på året.

                 Hvornår skal man plante sine trillium? Nogle mener forår andre mener efterår. Jeg selv planter hele året,

                 når jeg kan komme i jorden. Planterne skal nok komme op, men husk nogle trillium venter tit et år

                 inden de kommer op af jorden. De skal aldrig blive stående i en pot til året efter, det er altid bedst

                 at plante planten ud med det samme.

                Jeg giver aldrig kalk i haven. Hverken til mine trillium eller mine cypripediumer.

                

Alle billeder er taget i vores egen have.

Litteratur kan anbefales :

Trilliums af Frederick W. Case

American Treasures af Don L. Jacobs og Rob L.Jacobs

Trilliums at Mt . Cuba Center af Jeanne Frett

Trilliums for Your Garden af E.Gay Henderson som på på New Zealand

Trillium Genus af Kazuko og Junichiro Samejima

The woodland trillium af John J.Kennedy

 

            English :

                           Trillium

I'll try to show and tell about our collection of Trillium, which we have in our garden.

Tells little about the plant and then shows pictures of the plant plus the flavors we have.

All listed here are plants we have in our garden.

If there are no pictures of the plant, it is either because they have not flowered yet

or I have not had them photographed. When there is flower of them, the picture will be put

in on this page.

My Trillium will be planted in the 1 part coarse peat moss - 1 part cat litter (net) -1 Part -1 Part perlite

good soil, and often I use the soil from deciduous forests. This mixture is blended really well together.

The feed from april month to around June with a normal temperature. Hornum-mixture is mixed into the water.

I mix 3 caps from the bottle with a water jug ​​and it's about. 10 l

The Trillium I plants in a different way, I describe under the name of the plant such as persistence.

My Trillium will not be covered for the winter, only if I get new plants later this year.

When to plant its Trillium? Some believe others think spring autumn. I even plants throughout the year,

when I can get in the ground. The plants will come up, but remember some Trillium often wait a year

before they come out of the ground. They should never be left in a pot for years after, it's always best

to plant the plant out immediately.

I never give lime in the garden. Neither of my Trillium or my cypripediumer.All pictures are taken in our own garden.

Literature can be recommended:

Trilliums by Frederick W. Case

American Treasures of Don L. Jacobs and Rob L.Jacobs

Trilliums at Mt. Cuba Center by Jeanne Frett

Trilliums for Your Garden by E.Gay Henderson as in New Zealand

Trillium Genus of Kazuko and Junichiro Samejima

 

 

Trillium catesbaei.

                                 

Variant

Trillium catesbaei x persistens

       Gror i staterne Alabama ,Georgia og syd - og nord Carolina    

Der findes ingen varianter, men der er en meget stor farveforskel på disse planter. Helt fra den helt lyse og til den meget mørke røde. Gror i tørrer skovområder, hvor den kan stå meget tæt.

Kan drille lidt i vores haver, da den nok tit står for fugtigt.

Blomster i maj måned her i Danmark.

 

Trillium Cernum 

                                                      

 

Gror i staterne Indiana, Ohio, Pennsylvania og ind i Canada.

Der findes nogle varianter, men planten i sig selv er ikke så almindelig.

Hvis den bliver plantet på de rigtige forhold, er den ikke så svær at have i haven.

Blomster i maj måned

Varianter :

Trillium cernum x rugelii 

                                      

              Trillium sulcatum x cernum

                                                           

 

                                                               Trillium erectum   

                   

Denne trillium er vel denne plante, der er mest udbredt. Den fås i mange favarianter og er blevet brugt til at krydse med mange andre trillium.

Er udbredt i Ohio - Pennsylvanis -Nord - og Syd Carolina og Georgia.

På min tur til U.S.A i 2007 så vi den flere steder i staten Georgia.

Er let at med at gøre i haven og den sætter mange side skud, så den er meget nem at opformerer på denne måde.

Blomster omkring først i maj måned

variant :

                                          trillium erectum var.album 

                                                        

                                                                      Trillium erectum gul

                                

                                                              Trillium erectum  alba 

                                                                      

                                                            Trillium erectum blandum

                                             

                                                       Trillium erectum beige

                                                   

                                                          Trillium erectum rosa

                                                                    

                                                         trillium hybrider

                      

 

                             

                                                

 

   

                                                                         Trillium erectum x flexipes

                                  

 

                                                                              Trillium albidum

     

 

                                                                     trillium albidum garden ss Black berry

 

                                                                             

 

                                                                                      trillium albidum Ester Black

 

                                                                                      

 

                                                                                                         trillium ice cream

                                                         

 

 

                                                                      Trillium flexipes

                                                         

Er udbredt i mange stater og er meget nem at have i haven.

Gror bl.a i Missouri,Arkansas Alabama Tennesse m.flere

Bliver til forveklet med Trillium cernum og trillium rugeli

Igen en der laver mange sideskud og er nem at dele på denne måd

                                                       Trillium flexipes nord Alabama                                              

     

Denne trillium har større blomst end alm. flexipes

 

 

varianter :

                                                         Trillium flexipes forma walpoleis

                                             

Har rødbrune kronblade Kan være en hybrid mellem erectum og flexipes

                                                            Trillium flexipes x erectum

                    

Trillium flexipes med oprejst blomst

                                                                            

                                                Trillium flexipes jumbo sites

                                                       

Trillium flexipes x sulcatum

                                                  Trillium flexipes ex susquehana

                    

                                                                                                     trillium flexatum pink

                                                                    

 

Trillium grandiflorum

Grandiflorum er vel nok den flottest af dem alle sammen Står der med sine store hvide blomster 

Er alm i mange stater i den østlige del af U.S.A

jeg så denne trillium i 2007 på bjerget Blue Rids mountains En hel stor bjerside med denne flotte blomst En fantastisk flot syn

Er også meget nem i haven og sætter mange side skud Blomster fra midten af maj måned 

Der er mange forskellige dobbelte af denne plante plus der den berømte roseum form som er meget flot Den variere også meget i farve ,hvor denne klon der stammer fra blue Ridge Mountains nok er den pæneste

                    

Trillium grandiflorum ex Georgia

 

varianter:

                                            Trillium grandiflorum roseum

                        

Den alm. grandi florum varierer i størrelse og farve

                                           Trillium grandiflorum roseum virgianum form

Er en plante der skal have frost for at vise sin røde farve ordentlig

                     

Trillium grandiflorum roseum Edingborg form En klon fra denne plante

                                  

 

Trillium grandiflorum roseum Gøteborg form En klon fra denne plante

                      

 

                                   Trillium grandiflorum roseum Blue ridge Mountains

prikken over i,et er denne roseum Er utrolligt flot og har amme flotte farve ,både i udspring og afblomstring Stammer fra bjerget Blue Ridge Mountains Jeg fik mine planter i 2008

                                                        

                                                                                                 

 

                                               Trillium grandiflorum dwarf

              

De dobbelte former

                                                  Trillium grandiflorum Snow Bunting

Blev opdaget af James L.Smidt i i 1924. Bliver tit forvekslet med flora plenum

                  

                                            Trillium grandiflorum flora plenum

                      

                                                  Trillium grandiflorum otis bigolow

                       

                                                          Opkaldt efter Otis Bigalow som fandt den på hans farm i 1930,erne nord for Syracuse

 

                                         Trillium grandiflorum barry yinger

                  

                                                              trillium grandi florum fl. plena fra N.Z.

                                                                    

                                        Trillium grandiflorum tuckers form

                                                  

                                            Trillium grandiflorum elkins form

                                        

Trillium grandiflorum halv fyldt fra Peter Hansen

               

                                                                 Trillium nivale

Denne tidlige plante kaldes også sne trillum Navnet passer godt ,for det er en plante der kommer i blomst i starten af marts måned

Gror i West Virginia ,Pennesylvania -Ohio ,Syd - og West Indiana m.fl.

Den er nem i haven ,men er desværre en trillium der ikke er i handel så til Den kan stærk anbefales

                      

varianter :

                                                                                                      trillium nivale indiana form

                           

                                                            trillium nivale illions form

Denne nivale kommer ca. op en uge før de andre nivaler typer som jeg har

                     

 

                                                           Trillium kurabayashii

Den er opkaldt efter den japanske forsker Masataka Kurabayashi som fandt den på den amerikanske vestkyst

Er en stor og flot plante og er meget nem ah have med at gøre

Blomster omkring først i maj måned Er villig til at sætte side skud

Gror i Sydwest Oregon og nogle flere stater på vestkysten af U.S.A

                                 

Varianter :

                                                        Trillium albidum x  kurabayashii

                       

                                                             Trillium angustipetalum

Denne trillium imponerer meget med sine store blade

ER nem i haven og passer godt til en surbed ,mellem rhododendroner

Er også let til sideskud

Gror i i Sierra Nevada Mountains og flere starter på vestkysten af U.S.A

Blomster i starten af maj måned

                               

                                                                                                   

                                                                                          trillium angustipetalum Patton

 

                                                                                              

 

 

                                                                    trillium rugelii

Er en plante med hængende blomst

Er en plante der er nem at have i haven og der findes en flot variant med vaseyi

Blomster i maj måned

Gror i Syd - og Nord Caroliana -øst Tennesse m.fl i øst U.S.A

            

Varianter :

                                                                  trillium rugelii x vaseyi

                                       

Trillium rugelii orchids pink

                                                          

                                                                     Trillium sessile

Blev navngivet af Linnaeus

Kommer tidligt op og blomster  sidst i april måned

Er en planter der er nem og er god til at lave side skud

Har stor udbredelse i det meste af midt U.S.A

                   

 

                                                           Trillium chlorapetalum

En flot plante der forvirrede mange mennesker Bliver til sat sammen trillium sessile

Navnet chlorapetalum betyder stor kronblade

Er en af de planter der findes i mange farver og er i mange haver

Er nem at have med at gøre og krydser indbyrdes,så man har den i mange farver Er god til at lave sideskud

Gro på en lille område på Østkysten af U.S.A

Er en stor plante der kan komme op på en højde omkring 60-65 cm

 

               

Varianter :

                                            Trillium chlorapetalum var gigantherum

                            

                                                              Trillium chlorapetalum californicum

                       

                                                               Trillium chlorapetalum gul

                                          

                                                             Trillium chlorapetalum hvid

                          

Trillium chlorapetalum pink

                                                               Trillium chlorapetalum rubra

                           

                                     

                                                                                    Trillium chlorapetalum cream

                                               

 

 

                                                             Trillium chlorapetalum mørkerød

                         

                                                       trillium chlorapetalum fra New Zealand

                                          

 

                                                                              trillium chlorapetalum  pink

                                         

 

 

trillium persistens

Er en plante der er meget sjælden og er som den første trillium kommet på listen af truede planter

Er udbredt i det sydlige Carolina og staten Georgia

Da jeg var i U.S.A i 2007 så jeg en enkelt plante i staten Georgia

Den kan være scvær at dyrke Må ikke få en ph der overstiger 4,5 til 5

 

varianter

                                                    Trillium persistens x catasbaei

                            

 

                                                                        Trillium cuneatum

Er udbredt i det meste af den syd østlige del af U.S.A

Er en plante der er meget udbredt og jeg så mange af dem ,da jeg var i U.S.A i 2007 Den variere meg i blomstefarven

Den er let at dyrke i haven og laver let sideskud

Blomster omkring første i maj måned

 

 

                            

                                                              Trillium cuneatum ex Georgia

                     

Varianter :

                                                              Trillium sessile cuneatum

                                 

                                                             Trillium cuneatum gul

                                        

Trillium cuneatum julia - plante med dobbelt sæt blade

Blev fundet af Julie Loftin i i starten af halvfemserne i Wilson .co

Hver moden øje vil have et dobbelt sæt blade og kan have op til 13 folder

Nem at dyrke

                                          

 

                                                                             trillium cuneatum oncone yellow

 

                      

                                                                                      trillum cuneatum pleasant hill

                         

 

 

                                                         trillium grazile

Gror i naturen i nåleskove Den blomster lidt senere en mange andre trillium Hen i midten af maj måned

Er lige så hård før som de andre trillium ,men sætter i mange sideskud

Gror i den sydlige U.S.A

Er ikke en plante der er mange af i handel af

                                                           

 

                                                                   Trillium decipiens

 Er en meget flot plante og bladene varierer meget i farven

Det er ikke en plante der sætter mange side skud men det er en flot plante at have i sin have

Den er nem at have med at gøre og kræver ikke mere pasning ind de andre trillium

Gror i Syd-central Alabama og det østlige Georgia

 

                         

                                                                Trillium decipiens ex Georgia

                                  

                                                               Trillium decipiens ex florida

                                      

 

                                                                  trillium decipiens f luteum

 

                                                                        

 

                                                                   trillium decipiens f viride

 

                                                                                   

 

                                                                           trillium decipiens  sw Georgia

                                                                                   

 

                                                                                 trillium decipins / underwoodi

 

                   

 

                                                                    Trillium decumbens

Det er en af de trillium jeg syntes bedst om Den er fantastisk flot i bladene og bladene lyse op i haven om foråret Bladene varierer meget i farven Fra sølv og over til det lysegrønne blade

Er en plante der er nem at have ,men desværre er det ikke en plante man kan købe mange steder Gror i et lille område omkring stateterne Georgia Tennesse og Alabama

Er nem at dyrke i haven og vil blomster hen i maj måned

                                

                                                   Trillium decumbens ex Alabama

                                      

 

                                                           trillium decumbens North Georgia

 

                                                       

                                                                      Trillium discolur

Denne trillium ses ikke i så mange haver Den er ikke svær men kræver nok lidt mere skygge en mange af de andre trillium for at trives ordentligt

Gror i Syd-og nord Carolina og Gerorgia

                                           

                                                                              trillium discolur South Caroliana

 

                                                   

                                                                        Trillium sulcatum

Trillium sulcatum er en af de planter der findes i mange haver Der er ved at blive lavet mange forskellige farver af denne plante og den bliver krydset men mange andre trillium

Den er meget nem at dyrke og kræver ikke noget ekstra for at få helme den

Den gror i Sydweat Virginia og nordwest Caroliana  Er også i Alabama og Georgia

 

                   

Trillium sulcatum ex tennesse

                        

Varianter :

                                                                 Trillium sulcatum x flexipes

                                                                            

                                                                   Trillium sulcatum gul

                

                                                Trillium sulcatum cream + andre farver

                      

 

                 

                        

                              

 

                                                   Trillium foetidissimum

Navnet betyder yderst ildelugtende og hentyder til duften fra blomsten der kan lugte som råddent kød

Har ikke de store problemer med denne plante og den bliver behandlet som de andre trillium jeg har

Det er igen desværre en af de trillium der sjældent kommer i handel og derfor ses den ikke i så mange haver

Den blomster tidligt Der er blomst i starten af april måned af denne trillium

           

                                                          Trillium hybrid fra Finn Carlsen

                                              

                                                Trillium hybris rosa fra Henrik Jensen

                        

                                                              Trillium uden blomst

                              

                                                           Trillium lanzifolia

Igen en af de trillium der har oprejst blomst Den er meget tynd og skal derfor stå et sted i haven hvor der er læ ,så stilken ikke knækker

Ellers en plante der skal behandles som de andre planter ,men denne trillium er også en af de sjældne

Den forekommer i mange af de starter der ligger i den sydvestlige del af U.S.A

Blomster i april måned

                          

 

                                                Trillium lanzifolia ex Florida

                                                               

 

                                                                                         trillium lanzifolia lanzerot

                                                                

 

                                                                  trillium lanciolatum ex Georgia

 

                             

 

                                                             Trillium ludovianum

Ludovianum er en af de flotte trillium  den er nem at dyrke og kræver ikke så meget Er også nem til at sætte sideskud

Gror næsten kun i Louisiana

Blomster i maj måned

                                      

 

                                                                             trillium ludovianum Rakin

 

                                                           

 

                                                                         trillium ludovianum the Smidt

 

                                           

 

                                                           Trillium luteum

Denne trillium er en af de flotte trillium Desværre er der en del i handel af denne plante som går under et forkert navn

Den er udbredt i Nord Caroliana ,Nord - og West Georgia og Tennesse

jeg så denne trillium i 2007 da jeg var i U.S.A Var meget udbredt ,men stod imellem mange andre trillium arter Vi så den ikke stå selv

Blomster i maj måned

Er meget let i haven og bliver tit udbudt til salg

 

 

                   

                                                                        Trillum maculatum :

Denne trillium med de store blade og flotte blomster er en fryd i haven Kan anbefales at få fat i

Den har en lidt krydderet blomster duft

Vokser i det sydlide U.S.A

 

                 

                                                            Trillium maculatum f. simulans

Denne variant er meget flot og ses i atens vækstområde Ere desværre sjælden ,men hvis man får den tilbudt kan den stærk anbefales

                                

                                                             Trillium maculatum ex Georgia

 

                                                                   

 

                                                                         trillium maculatum pink

                             

                             

 

                                                                                    Trillium oostingii

                             

 

                                                                     Trillium ovatum

Det er mest udbredte af de vestlige nordamerikanske trillium

Den er nem at dyrke og det er også en af de trillium der tit ses i handel

Er udbrdt over hele den amerikanske østkyst

 

                          

Varianter :

                                                                      Trillium ovatum roy elliot

                                                                         

                                                   Trillium ovatum dobbelt fra Vancouver Island

                         

 

                                                                  Trillium ovatum f .hibbersonii

Den gror på Vancouver Island og .British Columbia

Det er en dværg form ,men er meget nem at dyrke Ses også tit i handel

                                 

 

                                                                      Trillium parviflorum

Parviflorum menes der  småblomstret .  Er en plante der tit ses til salg Den varier i blomsterstørrelse

Er ellers nem at have med at gøre og sætter villigt sideskud

Blomster i april måned

Grori et par stater på vestkysten af U.S.A

 

 

 

           

                                                                      Trillium petiolatum

 

Petiolatum  ligner ikke en trillium og det er nok kun en plante man har som samler af denne gruppe

navnet hentyder til de lange stilke den har

Blomster ret tidligt Normalt i starten af april måned

gror i staterne i U.S.A der ligger ud til vestkysten

 

 

                                                               

                                                                Trillium pussilium

Er nok den meste interessante af trillium i U.S.A Den er udbredt i mange stater i den sydøstlige del af U.S.A

Der er mange isoleret planter af denne art i de forskellige stater ,men mange af dem krydser med hinanden

De blomster tidligt ,tit i slutningen af marts måned

Det er en plante der er nem at have med at gøre og den er nem at formere med frø .Kræver nok lidt mere skygge en mange af  de andre trillium

 

 

                             

Varianter :

                                                      Trillium pusillium var pusillium

Denne trillium forekommer i i naturen i lavliggende sumpede skovområder

                   

                                                      Trillium pusillium var. alabanicum

Skiller sig ikke meget ud fra de andre pusillium .men vokser i staten Alabama

 

                              

 

                                                    Trillium pusillium var georgianum

                        

                                                     Trillium pusillium  var, monticola

Har næsten ingen blomsterstilk Gror i bjergene i Virginia -vest Virginia

Her gror den i skovene Tit i stenede områder i skovåbninger

                                           

                                                          Trillium pusillium var. ozarkanum

Er større en de andre pusillium og bliver tit høj og kraftigt i vores haver

Gror i området ved Ozark Mountains i det sydlige Missouri og Arkansas

Vokser i ege og birk skov

                                 

Trillium pusillium var. texanum

                                                                     

Er nok den af de pusillium der er mest sjælden Vokser i den sydøslige del af Texas

Gror på fugtige område ved løvskov

Mine egne planter har jeg fået her i 2011

 

                                                                   Trillium pusillium var. virgianum

Er noget mindre en de andre pusillium

Den er fundet i Tidewater i Virginia

                               

                                                                          Trillium reliquum

Denne art er fundet for ikke så mange år siden

Den er satdigvæk meget sjælden og ses ikke så meget i handel

Den gror i South Carolina ,omkring  Savannah River

Blomster meget tidligt her i vores have ser vi den tit i blomst omkring midt-sidst i marts måned

                    

                                                                  Trillium reliquum var Georgia

                                               

                                                                               Trillium recurvatum

Denne trillium er en af de nemme og ses efterhånden mange steder

Sætter meget let sideskud

Blomster i starten af maj måned

Gror i Texas.nord Alabama,nord-og vest Ohio.

                                       

                                                                      Trillium recurvatum ex Texas

                            

Varianter :

                                                                                            Trillium recurvatum                                                                                                                                          

                                                                          Trillium rivale

Rivale er en af de små kønneste trillium vi har

Den er nem at have i haven og danner hurtigt store kolonier af planter

Den er nem at så og frøene spirer hurtigt og godt .Er fælles for dem alle

Blomster i april måned

Gror i Siskiyou Mountains og sydwest Oregon Også i Klamath Mountains Ranges,Califorbia

          

Varianter :

                                                                           Trillium rivale pink

Har jeg fået af en samler fra Canada i 2007 Den skal behandles som de andre rivaler

                                        

                                                              Trillium rivale persimens

Stammer fra en engelsk samler ,hvor jeg modtog denne plante i 2005

                          

                                                                           Trillium rivale Del North

Denne rival er fundet på bjerget Del North og jeg fik også denne i 2007 fra canada

                             

                                                                               Trillium rivale hvid

                          

                                                                        Trillium rivale purple heart

Denne lille rivale er nok den der er mest almindelig af varianterne

                              

                                                            Trillium rivale sliglby

                                

             denne trillium stammer fra New Zealand hvor jeg havde den med hjem fra en rejse i 2011

                                                                                                                                   trillium rivale P.H

                                                                           

 

                                                                                    Trillium vaseyi

Denne trillium er en af de største blomstrende arter med blomsterstilk

Er opkaldt efter Gerorge Vasey (1822-1893)

Danne sjælden store klumper ,med mange planter på et sted

Vi så den flere steder i 2007 da vi var i U,S.A Alle de steder vi så den stod den enkelt .men med en meget stor blomst Utroligt flot at se i naturen

Blomstre  hen i maj måned

Gror i Syd- og nord Carolina ,men også i staterne Georgia ,Tennesse og nordøst af Alabama

En plante der kan anbefales at have i alle haver

 

                         

Varianter :

Trillium vaseyi alba

                                                                           

                                                                                 

                                                                         Trillium vaseyi horizorium

                                                                        

 

 

 

                                                                     Trillium simile

Denne trillum skulle være en af de fundne arter i U.S.A

Er nem at have i haven og sætter gerne sideskud Blomster hen  i maj måned 

Vokser i staterne Nord Georgia ,og nord Carolina

 

 

                                           

                                                              Trillium simile purple harze

                         

 

                                                              Trillium staminium

Denne plante er ikke meget prangende,er den aligevel lidt speciel

Det var også en af de trillium vi så i 2007 ,da vi var i U.S.A

Gror i west-nord Tennesse ,west Alabama og det østlige Missippi

Er nem at have i haven

Er ikke så villigt til at sætte side skud

          

                                                                                     trillium staminium silver leaf

                                   

 

                                                                                  Trillium stylosum

                                                     

 

                                                                                 Trillium viride

Viride betyder grøn

Trillium viride gror ved Missouri River ,sydlige Illions

Det er ikke en plante der ses meget i handel

Er villig til at danne side skud

                 

                                                                             Trillium viridescens

Denne trillium er høj.robust og attraktiv plante

Viridescens betyder grønlig

Den ses ikke så meget i handel ,

                  

 

                                                                      trillium viridescens missouri

                                                                          

                                                                     Trillium underwoodi

Den er opkaldt efter botanikaren L.M.Underwood ( 1853-1907)

Igen en trillium der ikke ses så tit i handel

Den er ikke svære en de andre trillium ,men det er en plante der ikke sætter så mange side skud

Den gror i det sydlige Alabama .nordlige Californicum

Blomster i april måned

                    

                                                                   Trillium underwoodi var. florida

                                                                                    

                                                                  Trillium underwoodi var Californicum

                                                   

                                                                    Trillium underwoodi var Alabama

                                                                                       

Trillium undulatum

Det er nok en af de trillium der driller mest i vores have Mange har svært ved at få den til

at gro Det skyldes nok at den kræver noget surt jord at gro

Da jeg var i U.S.A så vi en del af denne plante og jeg prøvede at undersøge hvordan den stod i jorden

Rhizomen var meget dybt i jorden Jeg tro mellem 15-20 cm nede og de groede i en meget stenet jord

Den er alm. i den nord østlige del  af U.S.A

 

                                                                       De asiatiske trillium

Der findes nok omkring 5-6 arter i Asien

                                                                                                   Trillium govanianum

Denne trillium hersker der tvivl om .Nogle mener ikke at det er en trillium

Den har mange ligheder som en trillium,så jeg tager den med her under

Den er nem at have med at gøre og blomster omkring starten af maj måned

 

                      

 

                                                                     Trillium taiwaense

Fundet på bjerget Jushan bjerget på Taiwan i 1996

Skal stå i skygge ellers er den nem at have i haven

                               

 

                                                                   Trillium camschatcense

Den er udbredt i Japan,Kores,nordøstlige Kina og på halvøen Kamchatka

Er nok en af de pæneste trillium fra Asien og den kræver ikke så meget i haven

                              

 

 

                                                                     trillium rhobifolia

                                                              

                                                                      Trillium miyabeanum

Det er en hybrid mellem tjenoskii og apetalon

Gro i Japan

Er nok ikke så alm ,Jeg fik min plante i 2008 ,da jeg var på tur i Japan

                   

 

                                                                trillium miyabeanum

                                      

 

                                                                            Trillium smalli

Er nok en selstændigt art,selv om der er nogen uenighed om dette

Den trillium ses af og til i handel og er ikke svære end de andre trillium at have i sin have

                         

                                                                           trillium smalli amori

 

                         

 

                                                                               Trillium amabile

Minder en del om trillium smallii

 

                                              

                                                                                                                                                   

 

                                                                     Trillium apetalon

Samejima og Samejima bekræfter denne som en selvstændigt art ( 1962,1987)

Vokser i det nordlige Japan og på den russiske ø Sakhalin og på Kurilerne

Er nem at have i haven

                       

                                                       trillium apetalon aomori grøn

 

                                 

 

                                                                                                           trillium sp1

                                                                                    

 

                                                                   Trillium tschonoskii

Denne trillium voser i Himalaya og jeg har set den flere gange på mine rejser til Kina,Senest i 2011 så vi en del af dem

De gro omkring flodbredder og i meget skygge

I haverne ses den tit og er ikke svær at have med at gøre

                                              

                                                             trillium tschonoskii aomori

                   

                                                                trillium sp Japan

                       

 

                                                   trillium camschatcense nemuro

                        

 

Scoliopus

Der findes kun disse 2 arter De gror begge i U.S.A og pynter i en hver have

                                                                           Scoliopus bigolowii 

Er den med den største og kønneste blomst

Er nem at dyrke og kræver samme behandling som trillium

Er også flink til at sætte side skud

Denne art gror i California

                                                          

 

                                                                                Scoliopus  halii

Denne art gror i staten Oregon og kræver samme behandling som den anden

Blomster her er mindre og syner af lidt mindre

Begge arter kan varmt anbefales at have i sin have